4 soorten aansprakelijkheidsverzekering die elk bedrijf zou moeten hebben

Zelfs als uw bedrijf uitstekende veiligheidsnormen heeft, kunnen ongevallen en letsel nog steeds gebeuren. Zonder de juiste aansprakelijkheidsdekking, kunnen die ongelukken en fouten u aanzienlijke verliezen bezorgen.Gelukkig is er een breed scala aan opties voor zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen beschikbaar om uw bedrijf te beschermen. Sommige van deze beleidsregels zijn alleen nuttig in bepaalde bedrijfstakken of voor bepaalde bedrijven, maar op zijn minst een paar zijn essentieel, ongeacht het soort bedrijf of bedrijfsmodel dat u hebt. Dit artikel gaat over vier van die beleidsregels. Zonder deze is uw bedrijf kwetsbaar voor onnodige verliezen.

1. Productaansprakelijkheidsverzekering

Productaansprakelijkheidsdekking beschermt uw bedrijf tegen rechtszaken die voortvloeien uit letsel, ziekte of materiële schade die aan een van uw producten is gekoppeld.

Overdekte verwondingen en schade kunnen het gevolg zijn van:

  • Productiefout
  • Defect ontwerp
  • Niet goed functionerende
  • Misbruik

Dit geldt niet alleen voor complexe producten, zoals zware machines, maar ook eenvoudiger en schijnbaar onschuldige producten, zoals speelgoedsoldaatjes.Producten met fabricagefouten kunnen letsel veroorzaken. Een productiefout kan bijvoorbeeld een nagel op een pogo-stick laten liggen, waardoor de voet of het been van een klant kan scheuren. Iedereen die het product koopt en een dergelijk letsel oploopt, kan vervolgens het bedrijf aanklagen voor aanzienlijke schade. Zonder productaansprakelijkheidsverzekering zal elke schikking tegen de gunst van het bedrijf uit de winst moeten komen.

2. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming voor uw bedrijf in het geval dat een fout of verzuim uw bedrijf leidt tot verliezen voor een klant.Dit type dekking is belangrijk voor elk bedrijf of professional omdat het onmogelijk is om volledig te beveiligen tegen onbedoelde fouten en weglatingen. In veel gevallen zijn die gemakkelijk te repareren en worden ze snel vergeten. Maar wanneer ze leiden tot aanzienlijke verliezen voor een klant, kan dit betekenen dat u geconfronteerd wordt met een grote rechtszaak.

Stel je voor dat je een adviesbureau runt en een van je zakelijke professionals een klant slecht advies geeft. De klant handelt op basis van de informatie en lijdt aanzienlijke verliezen. Dus ze vervolgen uw bedrijf voor $ 10 miljoen dollar aan schade als gevolg van de fout. Als u dit heeft, is professionele aansprakelijkheid in deze situatie uw goedmaker. Als u dat niet doet, zal uw bedrijf waarschijnlijk acht cijfers armer worden.

3. Commerciële aansprakelijkheidsverzekering

Commerciële algemene aansprakelijkheidsverzekering beschermt uw bedrijf tegen rechtszaken wegens letsel of ziekte opgelopen door niet-werknemers op uw bedrijfsterrein of die veroorzaakt door uw werknemers op het terrein van uw klanten.Dit soort dekking is nuttig voor elk bedrijf, maar is vooral belangrijk als veel mensen regelmatig uw bedrijf betreden.

Als een klant op een natte vloer glijdt nadat een bewaarder deze heeft gedweild en zijn heup heeft gebroken, hebben ze het recht om uw bedrijf aan te klagen. Dit komt veel voor, zelfs op plaatsen met weinig duidelijke obstakels, zoals open lucht kavels of de showrooms van autodealers). Wanneer dit gebeurt, biedt uw CGL-beleid u financiële bescherming.

4. Paraplu aansprakelijkheidsverzekering

Dit type dekking wijkt af van de vorige voor zover het geen financiële bescherming biedt voor een specifiek type aansprakelijkheid. In plaats daarvan fungeert een overkoepelende aansprakelijkheidsverzekering als een brede dekking om te verzekeren tegen risico’s die niet worden gedekt door uw andere aansprakelijkheidsverzekeringen vanwege technische redenen of andere redenen.

Nogmaals, elk bedrijf kan de bescherming van een overkoepelend beleid gebruiken, maar sommige meer dan andere. Als uw bedrijf ongebruikelijke of buitensporige risico’s loopt, zijn deze waarschijnlijk uitgesloten van uw primaire verzekeringspolissen. Maar met een overkoepelende verzekering worden die anders uitgesloten risico’s gedekt.

Een ander belangrijk kenmerk van de overkoepelende aansprakelijkheidsverzekering is dat het financiële bescherming biedt wanneer de limieten van uw primaire verzekeringspolissen zijn uitgeput. Stel dat u geconfronteerd wordt met een rechtszaak voor productaansprakelijkheid van $ 2 miljoen, maar uw productaansprakelijkheidsverzekering is gemaximeerd op $ 1,7 miljoen. Normaal gesproken zou u de resterende $ 300.000 uit eigen zak moeten betalen, maar als u een parapluverzekering heeft, zal dit uw primaire dekking aanvullen en het eigen risico betalen.

Conclusie

Wanneer u geconfronteerd wordt met een rechtszaak, kan het hebben van de juiste soort aansprakelijkheidsverzekering uw verliezen aanzienlijk opvangen. Zelfs als uw bedrijf winstgevend is en een gezonde cashflow heeft, kan het moeilijk zijn om te overleven of te herstellen van een rechtszaak.U moet de specifieke risico’s van uw bedrijf evalueren en uitzoeken wat voor soort verzekering u nodig hebt. Maar één ding is zeker: wat voor bedrijf u ook heeft, het is roekeloos om te werken zonder de vier hierboven besproken beleidsmaatregelen.

Zodra u weet welk soort verzekering u nodig heeft, dan kunt u overgaan tot het uitkiezen ervan. De beste bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kunt u gewoonweg online vinden. De beste zzp aansprakelijkheidsverzekering is ook niet ver te vinden.