Als de overledene na zijn dood gecremeerd wilde worden, rijst de vraag wat er na zijn dood met de as moet gebeuren. De gebruikelijke manier is om de urn op een begraafplaats te begraven. U kunt ook kiezen voor een begrafenis op zee of een begrafenis van een boom. De wens om de familie bij u te hebben, de urn mee naar huis te nemen of in uw eigen tuin te hebben wordt ook vaak geuit. In veel gevallen wordt er ook rekening gehouden met de kosten van een crematie, daar zijn namelijk nogal wat zaken in opgenomen, denk dan ook aan de asverstrooiing van een overledene of geliefde.

Tip: Naast de keuze van het type begrafenis, moet u ook veel andere formaliteiten vervullen in geval van overlijden.

Mag ik de urn mee naar huis nemen?

In Nederland schrijft de begrafeniswet voor wat er met overledenen moet gebeuren. De Nederlandse wet bepaalt duidelijk dat lijken alleen op begraafplaatsen begraven mogen worden. Dit geldt ook voor crematieas. Alternatieve begravingen zoals rotsgraven zijn daarom niet mogelijk. In Nederland is het ook toegestaan om de urn mee naar huis te nemen. Noch het lijk, noch de as van de crematie wordt aan de nabestaanden overhandigd. Transfers zijn daarom alleen mogelijk door een begrafenisondernemer. Urnen kunnen ook als speciaal pakket per post worden verzonden.

Wat betekent de begraafplaatsverplichting?

De verplichting om een overledene te laten begraven op een begraafplaats is geregeld in de begrafeniswetten van de respectieve deelstaten. Hier is bepaald dat het lichaam of de as van een overledene niet buiten een begraafplaats begraven mag worden. Alleen in Nederland kan de as onder bepaalde voorwaarden verspreid worden over privé- en speciaal aangewezen gebieden.

Welke alternatieven heb ik voor de begraafplaats?

Als u de urn van de overledene niet op een begraafplaats wilt begraven, heeft u andere mogelijkheden om de overledene in Nederland te begraven, ook al is de begraafplaats verplicht. Uitzonderingen op deze regel zijn de begrafenis van as in de vorm van een begrafenis op zee en op een bosbegraafplaats.